Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2022

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Sadwrn, 14ed o Fai - Cyngerdd i ddathlu 25 mlynedd o Cor Seiriol yn Pontio, Bangor. Am ticed ffoniwch: 01248 382828. Dydd Sul 5ed o Fehefin - Hafan y Mor, Pwllheli. Safla yn dathlu 75 mlynedd yn Pwllheli. Sadwrn, 30ain o Orffennaf - Gwyl Cerdd Conwy gyda John Eifion Jones a Sian Wyn Gibson. Sadwrn, 24ain o Chwefror - cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Huddersfield. Awst 2023 - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd
Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2022

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Sadwrn, 14ed o Fai - Cyngerdd i ddathlu 25 mlynedd o Cor Seiriol yn Pontio, Bangor. Am ticed ffoniwch: 01248 382828. Dydd Sul 5ed o Fehefin - Hafan y Mor, Pwllheli. Safla yn dathlu 75 mlynedd yn Pwllheli. Sadwrn, 30ain o Orffennaf - Gwyl Cerdd Conwy gyda John Eifion Jones a Sian Wyn Gibson. Sadwrn, 24ain o Chwefror - cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Huddersfield. Awst 2023 - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd