Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2023

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Chwefror 24ain a 25ain - Cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Neuadd y Dref, Huddersfield. Sadwrn, 4ydd Mawrth - Cadeirlan Bangor gyda Cor Penrhyn. Sul, 16eg Ebrill - Memorial Hall, Criccieth - Cyngerdd elusenol i Cymorth Cristnogol. Ebrill 29ain - Achlysur preifat yn Portmeirion rhwng 12.00y.h. a 12.45y.h. Mehefin 24ain - Plas Glyn y Weddw Nos Sul, 23ain Gorffennaf - Cyngerdd Blynyddol yn y Ganolfan, Porthmadog (dyddiad i’w gadarnhau). 12eg o Awst - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd. Mae’n siwr y bydd yna gwahoddiad i ganu yn Hafan y Mor unwaith eto a hefyd digwyddiadau eraill i’w ychwanegu at y rhestr.
Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2023

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Chwefror 24ain a 25ain - Cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Neuadd y Dref, Huddersfield. Sadwrn, 4ydd Mawrth - Cadeirlan Bangor gyda Cor Penrhyn. Sul, 16eg Ebrill - Memorial Hall, Criccieth - Cyngerdd elusenol i Cymorth Cristnogol. Ebrill 29ain - Achlysur preifat yn Portmeirion rhwng 12.00y.h. a 12.45y.h. Mehefin 24ain - Plas Glyn y Weddw Nos Sul, 23ain Gorffennaf - Cyngerdd Blynyddol yn y Ganolfan, Porthmadog (dyddiad i’w gadarnhau). 12eg o Awst - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd. Mae’n siwr y bydd yna gwahoddiad i ganu yn Hafan y Mor unwaith eto a hefyd digwyddiadau eraill i’w ychwanegu at y rhestr.