Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2022

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Nos Iau, 14eg o Orffennaf - Achlysur preifat yng Nghastell Deudraeth, Portmeirion. Nos Sadwrn, 30ain o Orffennaf - Gwyl Cerdd Conwy. Medi - Cyngerdd yn Hafan y Mor, Pwllheli (i’w drefnu). 5ed Dachwedd - Principality Stadium, Caerdydd. Cymru v Seland Newydd. 15ed Dachwedd - Cyngerdd elusenol yn Neuadd Dref Llanfairfechan. Manylion i ddilyn.

2023

Sadwrn, 25ain Chwefror - Cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Huddersfield. Ebrill 29ain - Achlysur preifat yn Portmeirion rhwng 12.00y.h. a 1.00y.h. Mehefin - Cyngerdd awyr agored yn Mhlas Glyn y Weddw (i’w drefnu). Awst - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd.
Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Digwyddiadau

2022

Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael. Nos Iau, 14eg o Orffennaf - Achlysur preifat yng Nghastell Deudraeth, Portmeirion. Nos Sadwrn, 30ain o Orffennaf - Gwyl Cerdd Conwy. Medi - Cyngerdd yn Hafan y Mor, Pwllheli (i’w drefnu). 5ed Dachwedd - Principality Stadium, Caerdydd. Cymru v Seland Newydd. 15ed Dachwedd - Cyngerdd elusenol yn Neuadd Dref Llanfairfechan. Manylion i ddilyn.

2023

Sadwrn, 25ain Chwefror - Cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Huddersfield. Ebrill 29ain - Achlysur preifat yn Portmeirion rhwng 12.00y.h. a 1.00y.h. Mehefin - Cyngerdd awyr agored yn Mhlas Glyn y Weddw (i’w drefnu). Awst - Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd.