Côr y Brythoniaid © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Côr y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid yw’r mwyaf o ddau Gôr Meibion ym Mlaenau

Ffestiniog ac maent yn ymarfer yn wythnosol yn y brif neuadd yn Ysgol y

Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, bob nos Iau am hanner awr wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr ddod i’n hymarfer unrhyw

nos Iau, ac os dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi ymuno a’r Côr

fel aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl. Am enillwyr diweddaraf y Clwb 200 gweler tudalen y Clwb200. Cadeirydd Newydd y Côr a Carreg filltir go arbennig i’n Cyfeilyddes Elizabeth - Gweler tudalen Newyddion am fwy!
Mae’r Côr yn gwerthfawrogi cefnogaeth:
Côr y Brythoniaid © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Côr

y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid

yw’r mwyaf o ddau Gôr

Meibion ym Mlaenau

Ffestiniog ac maent yn

ymarfer yn wythnosol yn y

brif neuadd yn Ysgol y

Moelwyn, Blaenau Ffestiniog,

bob nos Iau am hanner awr

wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr

ddod i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os

dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi

ymuno a’r Côr fel aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl. Am enillwyr diweddaraf y Clwb 200 gweler tudalen y Clwb200. Cadeirydd Newydd y Côr a Carreg filltir go arbennig i’n Cyfeilyddes Elizabeth - Gweler tudalen Newyddion am fwy!
Mae’r Côr yn gwerthfawrogi cefnogaeth: