Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cor y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid yw’r

mwyaf o ddau Gôr Meibion ym

Mlaenau Ffestiniog a maent yn

ymarfer yn wythnosol yn y brif

neuadd yn Ysgol y Moelwyn,

Blaenau Ffestiniog, bob nos Iau

am hanner awr wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr ddod

i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os dymunwch,

mae yna groeso hefyd i chi ymuno a’r Côr fel

aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl.
Mae’r Cor yn gwerthfawrogi cefnogaeth:
Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cor

y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid

yw’r mwyaf o ddau Gôr

Meibion ym Mlaenau

Ffestiniog a maent yn

ymarfer yn wythnosol yn y

brif neuadd yn Ysgol y

Moelwyn, Blaenau Ffestiniog,

bob nos Iau am hanner awr

wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr

ddod i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os

dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi

ymuno a’r Côr fel aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl.
Mae’r Cor yn gwerthfawrogi cefnogaeth: