Côr y Brythoniaid © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cor y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid yw’r

mwyaf o ddau Gôr Meibion ym

Mlaenau Ffestiniog a maent yn

ymarfer yn wythnosol yn y brif

neuadd yn Ysgol y Moelwyn,

Blaenau Ffestiniog, bob nos Iau

am hanner awr wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr ddod

i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os dymunwch,

mae yna groeso hefyd i chi ymuno a’r Côr fel

aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl. Yn sgil y sefyllfa presennol mae’r Cor wedi penderfynnu gohirio ein ymarferion am y dyfodol weledol nes mae’r sefyllfa wedi gwella. Rydym yn dymuno yn dda i’n holl teulu, ffrindiau a chefnogwyr. Cofiwch cadwn saff ac edrychwch ar ol eich hunain a phobl o gwmpas. Cofiwch, daliwch i ganu!
Elfyn Pugh (1934 – 2021) Trist iawn fu clywed fore heddiw, Ionawr 11eg, am farwolaeth sydyn Elfyn Pugh, ein Llywydd. Mae cysylltiad Elfyn efo'r Côr yn mynd yn ôl dros hanner can mlynedd, i'r flwyddyn 1968, pan oedden ni'n cymryd rhan yn yr ŵyl 'Mil o Leisiau' yn yr Albert Hall yn Llundain. Roedd wedi dod yno i gyfarfod efo'i ddiweddar frawd-yng-nghyfraith, Lewis Jones, oedd yn aelod ffyddlon o adran y tenoriaid ar y pryd. Ar ôl hynny, waeth lle y bydden ni'n cynnal cyngherddau, fe fyddai Elfyn a'i ffrind, y diweddar Ellis Lloyd, yn siŵr o fod yno yn y gynulleidfa. Fe dyfodd cyfeillgarwch agos yn fuan iawn rhwng Elfyn a Meirion yr arweinydd – fel ag efo'r rhan fwyaf o'r aelodau hefyd, o ran hynny - ac o'i gartref yn Willenhall aeth Elfyn ati i drefnu cyngherddau proffidiol iawn i'r Côr mewn neuaddau mawrion yn ardal Birmingham. Cyn hir, derbyniodd wahoddiad i fod yn un o is-lywyddion y Brythoniaid, ac yna yn Llywydd, a bu'n ymroi gant y cant i lwyddiant teithiau'r Côr yn America a'r Alban a Gwlad Belg ac Iwerddon a sawl lle arall. Mae ei gyfraniad wedi bod yn aruthrol dros y blynyddoedd, a byddwn fel Côr yn sicr o weld colled fawr ar ei ôl. Fe wyddom hefyd gymaint fu cefnogaeth Cath, ei wraig, i'r Brythoniaid, ac rydym fel aelodau yn estyn ein cydymdeimlad llwyraf â hi a'r teulu i gyd yn eu galar.
Mae’r Cor yn gwerthfawrogi cefnogaeth:
Côr y Brythoniaid © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cor

y Brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid

yw’r mwyaf o ddau Gôr

Meibion ym Mlaenau

Ffestiniog a maent yn

ymarfer yn wythnosol yn y

brif neuadd yn Ysgol y

Moelwyn, Blaenau Ffestiniog,

bob nos Iau am hanner awr

wedi saith.

Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr

ddod i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os

dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi

ymuno a’r Côr fel aelod.

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl. Yn sgil y sefyllfa presennol mae’r Cor wedi penderfynnu gohirio ein ymarferion am y dyfodol weledol nes mae’r sefyllfa wedi gwella. Rydym yn dymuno yn dda i’n holl teulu, ffrindiau a chefnogwyr. Cofiwch cadwn saff ac edrychwch ar ol eich hunain a phobl o gwmpas. Cofiwch, daliwch i ganu!
Elfyn Pugh (1934 – 2021) Trist iawn fu clywed fore heddiw, Ionawr 11eg, am farwolaeth sydyn Elfyn Pugh, ein Llywydd. Mae cysylltiad Elfyn efo'r Côr yn mynd yn ôl dros hanner can mlynedd, i'r flwyddyn 1968, pan oedden ni'n cymryd rhan yn yr ŵyl 'Mil o Leisiau' yn yr Albert Hall yn Llundain. Roedd wedi dod yno i gyfarfod efo'i ddiweddar frawd-yng-nghyfraith, Lewis Jones, oedd yn aelod ffyddlon o adran y tenoriaid ar y pryd. Ar ôl hynny, waeth lle y bydden ni'n cynnal cyngherddau, fe fyddai Elfyn a'i ffrind, y diweddar Ellis Lloyd, yn siŵr o fod yno yn y gynulleidfa. Fe dyfodd cyfeillgarwch agos yn fuan iawn rhwng Elfyn a Meirion yr arweinydd – fel ag efo'r rhan fwyaf o'r aelodau hefyd, o ran hynny - ac o'i gartref yn Willenhall aeth Elfyn ati i drefnu cyngherddau proffidiol iawn i'r Côr mewn neuaddau mawrion yn ardal Birmingham. Cyn hir, derbyniodd wahoddiad i fod yn un o is-lywyddion y Brythoniaid, ac yna yn Llywydd, a bu'n ymroi gant y cant i lwyddiant teithiau'r Côr yn America a'r Alban a Gwlad Belg ac Iwerddon a sawl lle arall. Mae ei gyfraniad wedi bod yn aruthrol dros y blynyddoedd, a byddwn fel Côr yn sicr o weld colled fawr ar ei ôl. Fe wyddom hefyd gymaint fu cefnogaeth Cath, ei wraig, i'r Brythoniaid, ac rydym fel aelodau yn estyn ein cydymdeimlad llwyraf â hi a'r teulu i gyd yn eu galar.
Mae’r Cor yn gwerthfawrogi cefnogaeth: