Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Cor wedi lansio Raffle Clwb 200 newydd. I ymuno, a fuasech mor garedig a chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu a un or trefnwyr y raffle sef : Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Eric Ellis ar 07425181846 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno mi fyddwch gyda cyfle da o ennill gwobr arianol a hefyd cefnogi y Cor i parhau i ganu. Diolch yn Fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Awst 1af £70 rhif 46 Mrs Dianne Jones, Blaenau Ffestiniog 2ail £30 rhif 18 Huw J Roberts, Caernarfon Medi 1af £70 rhif 29 Terry Williams, Blaenau Ffestiniog 2ail £30 rhif 8 Gwenda Roberts, Pwllheli Draw 1af ar y 7fed o Ebrill 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Ail Draw ar y 12fed Fai 2022 : Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Trydydd draw ar y 16ed o Fehefin 2022 : Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog
Côr y Brythoniaid © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Cor wedi lansio Raffle Clwb 200 newydd. I ymuno, a fuasech mor garedig a chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu a un or trefnwyr y raffle sef : Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Eric Ellis ar 07425181846 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno mi fyddwch gyda cyfle da o ennill gwobr arianol a hefyd cefnogi y Cor i parhau i ganu. Diolch yn Fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Awst 1af £70 rhif 46 Mrs Dianne Jones, Blaenau Ffestiniog 2ail £30 rhif 18 Huw J Roberts, Caernarfon Medi 1af £70 rhif 29 Terry Williams, Blaenau Ffestiniog 2ail £30 rhif 8 Gwenda Roberts, Pwllheli Draw 1af ar y 7fed o Ebrill 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Ail Draw ar y 12fed Fai 2022 : Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Trydydd draw ar y 16ed o Fehefin 2022 : Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog