Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Cor wedi lansio Raffle Clwb 200 newydd. I ymuno, a fuasech mor garedig a chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu a un or trefnwyr y raffle sef : Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Eric Ellis ar 07425181846 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno mi fyddwch gyda cyfle da o ennill gwobr arianol a hefyd cefnogi y Cor i parhau i ganu. Diolch yn Fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Draw 1af ar y 7fed o Ebrill 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Ail Draw ar y 12fed Fai 2022 : Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Trydydd draw ar y 16ed o Fehefin 2022 : Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog Gorffennaf - £70 Rhif 27 - D P Jones Tenor 2 Gorffennaf - £30 Rhif 40 - Ifan P Jones Tenor 2 Awst - £70 Rhif 46 - Mrs Dianne Jones ( John Jones T1 ) Awst - £30 Rhif 18 - Huw J Roberts Bass 1 Medi - £70 Rhif 29 - Terry Williams Tenor 1 Medi - £30 Rhif 8 - Mrs Glenda Roberts (Mici Plwm) Hydref - £70 Rhif 16 - Brynmor Jones Tenor 1 Hydref - £30 Rhif 39 - Huw Alan Roberts Bass 2 Tachwedd - £80 Rhif 25 - Arwel Williams Tenor 2 Tachwedd - £40 Rhif 14 - Dwyryd Williams Bass 2 Rhagfyr - £80 Rhif 4 - Phillip Jones Tenor 1 Rhagfyr - £40 Rhif 17 - Mrs Kath Pugh, WILLENHALL
Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Cor wedi lansio Raffle Clwb 200 newydd. I ymuno, a fuasech mor garedig a chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu a un or trefnwyr y raffle sef : Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Eric Ellis ar 07425181846 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno mi fyddwch gyda cyfle da o ennill gwobr arianol a hefyd cefnogi y Cor i parhau i ganu. Diolch yn Fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Draw 1af ar y 7fed o Ebrill 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Ail Draw ar y 12fed Fai 2022 : Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Trydydd draw ar y 16ed o Fehefin 2022 : Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog Gorffennaf - £70 Rhif 27 - D P Jones Tenor 2 Gorffennaf - £30 Rhif 40 - Ifan P Jones Tenor 2 Awst - £70 Rhif 46 - Mrs Dianne Jones ( John Jones T1 ) Awst - £30 Rhif 18 - Huw J Roberts Bass 1 Medi - £70 Rhif 29 - Terry Williams Tenor 1 Medi - £30 Rhif 8 - Mrs Glenda Roberts (Mici Plwm) Hydref - £70 Rhif 16 - Brynmor Jones Tenor 1 Hydref - £30 Rhif 39 - Huw Alan Roberts Bass 2 Tachwedd - £80 Rhif 25 - Arwel Williams Tenor 2 Tachwedd - £40 Rhif 14 - Dwyryd Williams Bass 2 Rhagfyr - £80 Rhif 4 - Phillip Jones Tenor 1 Rhagfyr - £40 Rhif 17 - Mrs Kath Pugh, WILLENHALL