Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Côr wedi lansio Clwb Raffl 200 newydd. I ymuno, â fuasech mor garedig â chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu ag un o drefnwyr y raffl: Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno bydd gennych siawns dda o ennill gwobr ariannol a byddwch yn cynorthwyo i sicrhau dyfodol y Côr. Diolch yn fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Y rhifau a dynnwyd Ebrill 7fed, 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Y rhifau a dynnwyd ar Fai 12fed, 2022 Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Y rhifau a dynnwyd ar Fehefin 12fed, 2022 Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog Gorffennaf - £70 Rhif 27 - D P Jones Tenor 2 Gorffennaf - £30 Rhif 40 - Ifan P Jones Tenor 2 Awst - £70 Rhif 46 - Mrs Dianne Jones ( John Jones T1 ) Awst - £30 Rhif 18 - Huw J Roberts Bass 1 Medi - £70 Rhif 29 - Terry Williams Tenor 1 Medi - £30 Rhif 8 - Mrs Glenda Roberts (Mici Plwm) Hydref - £70 Rhif 16 - Brynmor Jones Tenor 1 Hydref - £30 Rhif 39 - Huw Alan Roberts Bass 2 Tachwedd - £80 Rhif 25 - Arwel Williams Tenor 2 Tachwedd - £40 Rhif 14 - Dwyryd Williams Bass 2 Rhagfyr - £80 Rhif 4 - Phillip Jones Tenor 1 Rhagfyr - £40 Rhif 17 - Mrs Kath Pugh, WILLENHALL 2023 Ionawr - £80 Rhif 54 - Elizabeth Jones Cyfeilydd Ionawr - £40 Rhif 33 - Stuart Gray Tenor 2 Chwefror - £80 Rhif 36 Berwyn Parry Tenor 1 Chwefror - £40 Rhif 27 D.P.Jones (Dafydd Llan) Tenor 2 Mawrth - £80 Rhif 50 - Gareth Hughes (bâs) Mawrth - £40 Rhif 23 Bobi Derek Roberts (2il denor) Ebrill - £80 - Rhif 2 - Dafydd Lloyd Williams (Tenor 2) Ebrill - £40 - Rhif 10 - Eifion Williams (Tenor 1) Mai - £80 - Rhif 37 - Geraint Vaughan Jones (Baritôn) Mai - £40 - Rhif 64 - Mrs Dilys Jones, Manod Mehefin - £80 - Rhif 38 - John Cadwaladr (B1) Mehefin - £40 - Rhif 52 - Elfyn Jones (T1)
Côr y Brythoniaid © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb 200

Mae'r Côr wedi lansio Clwb Raffl 200 newydd. I ymuno, â fuasech mor garedig â chysylltu a mi trwy e-bost : brythoniaid@btinternet.com neu cysylltu ag un o drefnwyr y raffl: Geraint Parry ar 0759056401 Dafydd Ll. Williams ar 07748862815 Y gost yw £6 y mis neu £72 am y flwyddyn. Trwy ymuno bydd gennych siawns dda o ennill gwobr ariannol a byddwch yn cynorthwyo i sicrhau dyfodol y Côr. Diolch yn fawr. Hyd yn hyn enillwyr y Raffl yw: Y rhifau a dynnwyd Ebrill 7fed, 2022 Gwobr 1af: Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Ian Brown, Leeds (Llywydd y Cor ) Y rhifau a dynnwyd ar Fai 12fed, 2022 Gwobr gyntaf: Mrs Meryl Williams, Porthmadog Ail Wobr: Mr Phillip Jones, Penrhyndeudraeth Y rhifau a dynnwyd ar Fehefin 12fed, 2022 Gwobr 1af: Mr Brynmor Jones, Caernarfon Ail Wobr: Mr Glyn V Jones, Blaenau Ffestiniog Gorffennaf - £70 Rhif 27 - D P Jones Tenor 2 Gorffennaf - £30 Rhif 40 - Ifan P Jones Tenor 2 Awst - £70 Rhif 46 - Mrs Dianne Jones ( John Jones T1 ) Awst - £30 Rhif 18 - Huw J Roberts Bass 1 Medi - £70 Rhif 29 - Terry Williams Tenor 1 Medi - £30 Rhif 8 - Mrs Glenda Roberts (Mici Plwm) Hydref - £70 Rhif 16 - Brynmor Jones Tenor 1 Hydref - £30 Rhif 39 - Huw Alan Roberts Bass 2 Tachwedd - £80 Rhif 25 - Arwel Williams Tenor 2 Tachwedd - £40 Rhif 14 - Dwyryd Williams Bass 2 Rhagfyr - £80 Rhif 4 - Phillip Jones Tenor 1 Rhagfyr - £40 Rhif 17 - Mrs Kath Pugh, WILLENHALL 2023 Ionawr - £80 Rhif 54 - Elizabeth Jones Cyfeilydd Ionawr - £40 Rhif 33 - Stuart Gray Tenor 2 Chwefror - £80 Rhif 36 Berwyn Parry Tenor 1 Chwefror - £40 Rhif 27 D.P.Jones (Dafydd Llan) Tenor 2 Mawrth - £80 Rhif 50 - Gareth Hughes (bâs) Mawrth - £40 Rhif 23 Bobi Derek Roberts (2il denor) Ebrill - £80 - Rhif 2 - Dafydd Lloyd Williams (Tenor 2) Ebrill - £40 - Rhif 10 - Eifion Williams (Tenor 1) Mai - £80 - Rhif 37 - Geraint Vaughan Jones (Baritôn) Mai - £40 - Rhif 64 - Mrs Dilys Jones, Manod Mehefin - £80 - Rhif 38 - John Cadwaladr (B1) Mehefin - £40 - Rhif 52 - Elfyn Jones (T1)